ถ่าย ภาพ

Location service(ถูเขาWashikura)

Location service(ถูเขาWashikura) 1
Location service(ถูเขาWashikura) 1 thum

MAN WITH A MISSION
Take What U WANT MV

Take What U WANT
ใช้ฟิลด์ Ashikura สำหรับตำแหน่งของการถ่ายภาพ MV

บริการหาโลเคชั่น (ภาพยนตร์, CM, MV, เว็บวิดีโอ, การถ่ายภาพนิ่ง) เป็นบริการเพื่อแนะนำโลเคชั่นที่ตรงกับภาพของงาน。
เราจะประสานงานเรื่องของข้อมูลธรรมชาติในพื้นที่ฟุกุชิมะตามสภาพอากาศทั้งสี่ฤดู และนำเสนอข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว,สิ่งอำนวยความสะดวก,รัฐบาลท้องถิ่นและพื้นที่ธรรมชาติตามสถานที่ต่างๆ โครงการนี้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยการถ่ายภาพและกระจายข้อมูลสู่สาธารณะ

สิ่งอำนวยความสะดวก
https://www.mwamjapan.info