กีฬาผาดโผน Extream Sport

BUDDHA BLANK(สโนว์เซิร์ฟฟิง)

BUDDHA BLANK(สโนว์เซิร์ฟฟิง) 1
BUDDHA BLANK(สโนว์เซิร์ฟฟิง) 2
BUDDHA BLANK(สโนว์เซิร์ฟฟิง) 3
BUDDHA BLANK(สโนว์เซิร์ฟฟิง) 4
BUDDHA BLANK(สโนว์เซิร์ฟฟิง) 1 thum
BUDDHA BLANK(สโนว์เซิร์ฟฟิง) 2 thum
BUDDHA BLANK(สโนว์เซิร์ฟฟิง) 3 thum
BUDDHA BLANK(สโนว์เซิร์ฟฟิง) 4 thum

เพลิดเพลินไปกับฤดูหนาวนี้!! ด้วยการเล่นสโนว์บอร์ด (snowsurfing)

สนุกกับเล่นสโนว์บอร์ดและเล่นหิมะ ท่านสามารถเล่นสโนว์เซฟฟิ่งบนหิมะได้เหมือนกับการเล่นวินเซิร์ฟหรือเซิร์ฟบอร์ดในทะเล, สโนว์บอร์ดในภูเขาหิมะ, สามารถเพลิดเพลินเช่นสเก็ตบอร์ด. ท่านสามารถเล่นได้แม้ว่าจะมีหิมะน้อยหรือมาก

ที่อยู่
6708-6โออาซะทามานิวะ เมื่องกาวานิชิ โอกิทามากุนฮิกาซิ จังหวัดยามากาทะ 〒999-0361
สิ่งอำนวยความสะดวก
https://www.facebook.com/buddhayukiitablanks/