โรงแรม

YUMORI(ชึชิยุออนเซซน)

YUMORI(ชึชิยุออนเซซน) 1
YUMORI(ชึชิยุออนเซซน) 2
YUMORI(ชึชิยุออนเซซน) 3
YUMORI(ชึชิยุออนเซซน) 4
YUMORI(ชึชิยุออนเซซน) 1 thum
YUMORI(ชึชิยุออนเซซน) 2 thum
YUMORI(ชึชิยุออนเซซน) 3 thum
YUMORI(ชึชิยุออนเซซน) 4 thum

สถานที่นัดพบที่ปราศจากจากความแตกต่างของสัญชาติและวัฒนธรรม!

ชึชิยะ ออนเซ็นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายตั้งแต่สมัยโบราณเป็นสถานที่ซึ่งมีน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ
ในขณะที่สถานที่ได้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเก่า, แต่เราจะผสมผสานให้แขกได้รับความเพลิดเพลินกับรูปแบบใหม่ใหม่ๆด้วย เพื่อเป็นการสื่อสารให้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่อาบน้ำน้ำพุร้อน.

โทร
024-595-2170
ที่อยู่
7-1 อาซะโดโนะกามิ ชึชิยุออนเซ็น เมืองฟุกุซิมะ 〒960-2157
ที่จอดรถ
ที่มีจำหน่าย
สิ่งอำนวยความสะดวก
https://yumori-hostel.jp