ถ่าย ภาพ

Locatio Service(I PLAY FUKUSHIMA)

Locatio Service(I PLAY FUKUSHIMA) 1
Locatio Service(I PLAY FUKUSHIMA) 1 thum

EXTREME SPORTS IN FUKUSHIMA

เราได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานการแข่งขันกีฬาExtream Exstreme in Fukushima ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจสำหรับการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้า

บริการหาโลเคชั่น (ภาพยนตร์, CM, MV, เว็บวิดีโอ, การถ่ายภาพนิ่ง) เป็นบริการเพื่อแนะนำโลเคชั่นที่ตรงกับภาพของงาน。
เราจะประสานงานเรื่องของข้อมูลธรรมชาติในพื้นที่ฟุกุชิมะตามสภาพอากาศทั้งสี่ฤดู และนำเสนอข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว,สิ่งอำนวยความสะดวก,รัฐบาลท้องถิ่นและพื้นที่ธรรมชาติตามสถานที่ต่างๆ โครงการนี้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยการถ่ายภาพและกระจายข้อมูลสู่สาธารณะ

สิ่งอำนวยความสะดวก
http://iplayfukushima.com/extreme-sports/